İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun Oluşturulması

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Nedir?

Basit olarak iş sağlığı ve güvenliği kurulu bir iş yerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının tartışıldığı ve karara bağlandığı toplantılardır. İSG kurulları İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik(RG:18.01.2013 / 28532) göre kurulurlar. Kurulların kimlerden oluşacağı, kurulun görevleri, ve hangi sıklıkta toplanacakları gibi konular bu yönetmelik ile belirlenmiştir.

İSG Kurulları Hangi Durumlarda Kurulur?

Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı iş yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurulması zorunludur.

Kurul Kimlerden Oluşur ve Hangi Periyotlarda Toplanır?

İsg kurulları aşağıdaki kişilerden oluşur;
– İşveren veya işveren vekili(Başkan)
– İş güvenliği uzmanı(Sekreter)
– İşyeri hekimi
– İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi
– Çalışan temsilcisi
– Sivil savunma uzmanı(Bulunması halinde)
– Formen, ustabaşı veya usta(Bulunması halinde)

İsg kurulu üye sayısının salt çoğunluk ile toplanır ve iş veren veya vekili kurulun doğal başkanıdır. Kurulda yapılan oylamalarda eşitlik olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

Kurul toplantıları iş yerinin tehlike sınıfına göre en geç aşağıdaki periyotlarda toplanır;
– Çok tehlikeli – ayda bir
– Tehlikeli – iki ayda bir
– Az tehlikeli – üç ayda bir

Diğer Notlar

  • İsg kurul toplantıları en az 48 saat önceden kurul üyelerine bildirilir.
  • İsg kurulu sonrası kurul tutanağı tutulur. Bazı iş yerlerinde kurul defteri adında bir defter doldurulmaktadır. Öncelikle böyle bir defter zorunluluğu yoktur yani kurul kararlarını bir tutanak halinde düzenleyip imza altına almanız yeterlidir. Ayrıca kurul defteri “tespit ve öneri defteri” yerine geçmez.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir