Çalışan Temsilcisinin Seçilmesi

Çalışan Temsilcisi Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışandır. Çalışan temsilcisi iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında etkin rol oynar ve iş sağlığı ve güvenliği kurulunda yer alır.

Kimler Çalışan Temsilcisi Seçilebilir?

Çalışan temsilcileri “İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri Ve Seçilme Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ” kapsamında seçilir. Öncelikli olarak işyerinde yetkili sendika bulunması halinde sendika temsilcisi çalışan temsilcisi olarak görevlendirilir. Sendika bulunmaması halinde çalışan temsilcisi çalışanlar arasında yapılacak seçim ile belirlenir. Seçimden en az 7 gün önce adayların belirlenmesi amacıyla seçim ilanı yapılır ve adaylar belirlenir. Çalışan temsilcisi adaylarının

– İşyerinin tam süreli daimi çalışanı olması,

– En az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması,

-En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olması

gerekmektedir.  Ancak gerekli durumlarda bu şartlarda esneklik yapılabilir.

Yapılacak seçimde çalışanların salt çoğunluğunun(çalışan sayısının yarısından bir fazlası) seçime katılması gereklidir ve yapılacak gizli oylama sonucu en fazla oy alan kişi/kişiler çalışan temsilci olarak atanır.

Çalışan Temsilcisi Sayısı

Bir iş yerinde bulunması gereken çalışan temsilcisi sayısı, işyerinde çalışan kişi sayısına göre değişmektedir .

– 2 – 50 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 1

– 51 – 100 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 2

– 101 – 500 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 3

– 501 – 1000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 4

– 1001 – 2000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 5

– 2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde 6

çalışan temsilcisi bulunması gereklidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir